مارکتینگ

مارکتینگ و بازاریابی

71 مطلب موجود میباشد

مدل ۵M در تبلیغات

مارکتینگ در هر مجموعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. یک محصول برای فروش باید در بازار به خوبی معرفی شده...