تجربه مشتریان

40 مطلب موجود میباشد

شاخص نگهداشت مشتری (CRR)

وفاداری مشتری از جمله شاخص‌های کلیدی کسب‌و‌کار است. اکثر سازمان‌ها با پیاده‌سازی و بکارگیری برنامه «صدای مشتری»، افزایش وفاداری، رضایت و...