۴ گام برای بهینه سازی تجربه مشتری به وسیله فرهنگ سازی

یکی از مهمترین مباحث در هر کسب و کاری این است که “فرهنگ سازمان چگونه می­ تواند بر تجربه مشتریان شما اثرگذار باشد؟” در این مقاله با 4 راه کلی درباره بدست آوردن اعتماد مشتری و تبدیل او به مشتری وفادار آشنا خواهید شد. تجربه مشتریان درباره سازمان خود را چگونه ارزیابی می کنید؟! آیا … ادامه خواندن ۴ گام برای بهینه سازی تجربه مشتری به وسیله فرهنگ سازی