تعریف سهم بازار یا Market Share

تعریف سهم بازار

رقابت در فروش و بدست آوردن توجه تعداد بیشتر مشتریان امری همیشگی بین کسب و کارها بوده است. بنابراین اگر رقبا در بازار، فروش بیشتری نسبت به شما داشته باشند، در اصطلاح گفته می شود که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده اند. اما سهم بازار دقیقاً چیست و چگونه محاسبه می شود؟ 

تعریف کلی سهم بازار یا Market Share

برای اینکه بتوانیم تعریف جامعی از مفهوم سهم بازار ارائه کنیم، می توان آن را از دو منظر مورد بررسی قرار داد:

  • سهم بازار با نگرش سودآوری 

سهم بازار با نگرش سودآوری را می توان نسبتِ فروش یک برند در یک محصول به فروش کلی آن محصول در بازه های زمانی فصلی و سالیانه دانست.

 

Market Share

 

این شاخص از جهت های مختلف برای کسب و کارها مهم تلقی می شود. عموماً سرمایه گذاری ها روی برندی صورت می گیرد که از سهم بازار بالایی برخوردار باشد. یا اینکه برنامه ها و استراتژی های آنها بر مبنای گسترش و افزایش سهم بازار صورت گرفته باشد.

  • سهم بازار با نگرش کلی

سهم بازار با نگرش کلی عبارت است از رقابت در عرصه یک فرآیند خاص برای جذب ورودی های بیشتر به سازمان. این ورودی ها می توانند هر چیزی باشند.

برای روشن شدن این مفهوم به مثال توجه کنید. فرض کنید یک موسسه آموزشی با ترفندهای تبلیغاتی بهتر و یا روش های نوین دیگر توانسته باشد 3000 دانش آموز کنکوری را جذب کلاس های خود کند. تعداد کل دانش آموزان کنکوری در آن شهر 30000 نفر است. به این ترتیب این موسسه توانسته 10% از سهم بازار دانش آموزان کنکوری آن سال و در آن منطقه را کسب کند. موارد اصلی در این تعریف عبارتند از:

  • رقبا : موسسات آموزشی کنکوری
  • عرصه : ثبت نام دانش آموزی
  • فرآیند خاص : جذب دانش آموزان کنکوری

در کل در تعریف سهم بازار همان تعریف اول کفایت می کند و تعریف دوم تنها برای مشخص کردن اینکه سهم بازار تنها به سودآوری محدود نمی شود بیان شده است.

سهم بازار چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه سهم بازار 5 مرحله ی زیر باید درنظر گرفته شود:

  1. مشخص کردن محصول یا خدمتی که قرار است سهم بازار آن محاسبه شود.
  2. انتخاب بازه های زمانی مشخص (فصلی – سالانه – چند ساله و …)
  3. بدست آوردن میزان فروش کلی در بازه های زمانی مشخص 
  4. بدست آوردن آمار کلی فروش مجموعه، میزان فروش محصول شما و محصول مشابه رقبا در بازه زمانی مشخص
  5. قراردادن اعداد بدست آمده در فرمول کلی محاسبه سهم بازار 

به این ترتیب می توان این شاخص مهم برای کسب و کار را محاسبه کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین با توجه به اعداد بدست آمده می توان برای افزایش، تثبیت یا کاهش سهم بازار براساس سیاست های شرکت برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد.

 

پیشنهاد آیفوبلی:

صدای برند چیست؟

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

نه + دوازده =

بدون دیدگاه