سیستم مدیریت اطلاعات MIS چیست؟

mis - سیستم مدیریت اطلاعات MIS چیست؟

سیستم مدیریت اطلاعات (MIS (management information systems بخش کنترل سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده در تصمیم گیری های تجاری هر شرکت است. بخش MIS در کل واحد فناوری اطلاعات IT را شامل می شد. از سال 1960 تا 1980 مدارس کسب و کار به این نتیجه رسیدند که به جای تمرکز بر واحد IT بهتر است بر MIS توجه خود را معطوف کنند.

در همان ابتدا نقش اصلی محاسبات صورت گرفته در این واحد در راستای کمک به (CEO (Chief Executive Officer مدیر اجرایی و (CFO (Chief Financial Officer مدیر ارشد مالی برای بهبود روند انجام وظایف کلی نظیر ورود سفارش، حسابداری و بودجه و  تصمیم گیری های تجاری بود. به مرور برنامه نویسان با ساخت نرم افزارهایی در این مسیر بسیاری از محاسبات را آسان تر کردند.

تعریف کلی MIS

به طور کلی سیستم مدیریت اطلاعات، سیستمی مبتنی بر کامپیوتر است که ابزارهایی جهت ساماندهی و ارزیابی بخش های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد. این برنامه های کاربردی شامل برنامه هایی در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه و یا هرگونه پروسه کامپیوتری جهت کمک به فعالیت موثر بخش های مختلف سازمان است.

به طور کلی این واحد مسئول تجزیه و تحلیل سیستم های کسب و کار، ادغام داده ها، برقراری ارتباط با سایر واحد های تجاری مدیریت شبکه و سیستم های کامپیوتری است.

مزایای پیاده سازی سیستم اطلاعاتی:

  1. با استفاده از این روش شرکت ها می توانند نقاط ضعف و نقاط قوت خود را با استفاده از ابزار گزارش گیری و ثبت عملکرد کارکنان تشخیص دهند. در واقع روش های ارزیابی عملکرد در این واحد کارایی بسیاری دارد.
  2. به مدیریت تصویر یکپارچه ای از شرکت می دهد.
  3. به عنوان یک سیستم برنامه ریزی و ارتباطی عمل می کند.
  4. دسترسی به اطلاعات مشتریان و بازخوردهای آن به هماهنگ سازی فرآیندهای تجاری و تسهیل آن برای مشتری کمک می کند. مدیریت کارایی اطلاعات مشتریان باعث اجرای برنامه های بازاریابی مستقیم و افزایش فروش می شود.
  5. به شرکت ها مزیت رقابتی می بخشد. مزایای رقابتی یک شرکت سریع تر عمل کردن، بهتر عمل کردن و یکه تاز بودن در مقابل سایر رقباست.

از سیستم های مدیریت اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به خوبی می توان استفاده کرد. هدف برنامه ریزی منابع سازمانی ارائه نرم افزارهای یکپارچه قابل استفاده در کنترل فرآیندهای اصلی سازمان است که می تواند شامل بخش های حسابداری، بازاریابی، منابع انسانی، تولید، مدیریت و کنترل موجودی و توزیع باشد. همچنین این سیستم در زنجیره تأمین (SCM) نیز کارایی بسیاری دارد. هماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین باید شفاف باشد.

 

پیشنهاد آیفوبلی :

روند تأمین مالی در استارتاپ ها

 

0

دیدگاه شما

15 − 13 =

بدون دیدگاه