مدیریت(Management) چیست؟ مدیر کیست؟

مدیریت Management چیست؟ مدیر کیست؟

واژه مدیر و مدیریت برای اکثر افراد آشناست و هرکس پیش فرضی از تعریف کلی آن در ذهن دارد. برای واژه مدیریت تعریف های بسیاری ارائه شده و صاحب نظران در این زمینه تعریف خاصی از این مفهوم را دارند.

برخی مدیریت را محدود به استفاده موثر و بکارگیری منابع و نیروی انسانی جهت تحقق اهداف مجموعه دانسته و برخی دیگر هماهنگی میان منابع مالی و نیروی انسانی را جزیی از این مفهوم می دانند. اما اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کامل درباره این مفهوم ارائه کنیم، می توان گفت :

مدیریت، به کارگیری علم و هنر در هماهنگی و هدایت منابع مالی یا انسانی و یا هر دو در رسیدن به اهداف مشخص شده با حداکثر توان و کارایی است.

در این تعریف تلفیقی از دو واژه علم و هنر دیده می شود، زیرا برای مدیریت لازم است بتوان دانش را با شرایط موجود هماهنگ کرد و از آن به نحو احسن استفاده کرد. در واقع پیاده سازی روش های علمی، هنر می خواهد تا با اجرای آنها مشکلی پیش نیاید.

  • مدیر کیست؟ 

به شخصی که عهده دار مدیریت است مدیر گفته می شود. این فرد با داشتن مهارتهای مورد نیاز و آموزش های لازم باید سعی کند در راستای تحقق اهداف سازمان بین منابع و هزینه ها هماهنگی برقرار کند. اغلب مدیران بر این تصورند که بهتر است شبیه مدیران پیشین عمل کنند. دسته ای دیگر نیز اعتقاد دارند که از همان ابتدای پذیرش این مسئولیت باید به یک باره دست به اجرای تغییرات بزنند. اما تجربه نشان داده که هر دو مورد نمی تواند برای یک مدیر ثمربخش باشد و تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

مدیریت به تنهایی یک علم نیست و دانش های مکمل دیگری در این مورد به کار گرفته می شود. گروهی مدیریت را به دو بخش تقسیم می کنند، بخش اول مهارت های ذاتی مدیریتی و بخش دوم دانش و مهارتهای مدیریتی و مرتبط با آن. اما می توان گفت که تقریباً مهارت های ذاتی را هم می توان از طریق آموزش های لازم بدست آورد. در مقاله تفاوت مدیریت و رهبری می توان بیشتر درباره این زمینه مطالعه کرد.

  • تفاوت مدیریت با سایر مشاغل

فرض کنید شما کارمند واحد منابع انسانی هستید. هرروز وظایف مشخصی دارید و براساس SOP (دستورالعمل های استاندارد عملیاتی) خود کارهای روزانه را انجام می دهید. نهایتاً در طول هفته ممکن است برای انجام برخی از کارها نیاز باشد تا مستقیماً با سایر کارکنان همکاری و برخورد داشته باشید.

اما یک مدیر، با اعضای تیم خود سر و کار دارد. که هریک از خود رفتارهای متفاوتی را بروز می دهد. این افراد ممکن است بسیار مسئولیت پذیر باشند و یا برای اینکه کارها و وظایف خود را انجام دهند نیاز به تذکر داشته باشند. یک روز با انرژی باشند و روزهای دیگر بی حوصله. بنابراین یک مدیر باید بداند که با این رفتارها چگونه باید برخورد کند. به همین دلیل در تعریف مدیریت از واژه هنر هم استفاده شد. مدیر باید در عین حال که جایگاه خود را برای کارکنان و اعضای تیم تثبیت می کند، با آنها ارتباط معقول و مناسبی داشته باشد تا بتواند به خوبی تیم خود را کنترل و هدایت کند.

  • مدیریت همواره نیازمند یادگیری بیشتر

مدیریت یک مهارت اکتسابی است و نیازمند آموزش های مختلف است. بنابراین علم و دانش مورد نیاز برای این سمت به یک باره بدست نیامده و تمامی هم ندارد. اگر می خواهید مدیر موفقی در واحد خود باشید، باید بدانید که لازم است مهارت ها و دانش خود را به روز نگه داشته و به دنبال یادگیری مطالب جدیدتری نیز باشید. یک مودیر موفق با روحیه ی یادگیری بالا، اعضای تیم خود را نیز برای یادگیری بیشتر تشویق کرده و این روحیه را در تیم خود نیز ترویج می دهد. به این ترتیب تیم بهتر عمل خواهد کرد.

 

پیشنهاد آیفوبلی :

رضایت کارمند یا ESAT چیست؟

0

دیدگاه شما

دوازده − چهار =

بدون دیدگاه