به عنوان یک مربی یا Coach به کارکنان خود بازخورد Feedback دهید.

به عنوان یک مربی یا Coach به کارکنان خود بازخورد Feedback دهید

اگر می خواهید به کارکنان خود کمک کنید تا پیشرفت کنند و مهارت های خود را ارتقاء دهند، باید به آنها بازخورد یا Feedback دهید. برای این کار می توانید مثل یک مربی به آنها بازخورد دهید. به نقاط قوت کارکنان بپردازید و آن را با الگوهای جدید کاری به جریان بیندازید و به کارکنان خود گوش دهید. در این مقاله درباره نحوه ارائه بازخورد بیشتر می خوانیم.

براساس تجربه های کاری و تحقیقات صورت گرفته، ارائه فیدبک با کمک مهارت های کوچینگ می تواند بهترین روش برای ارائه بازخورد و فیدبک به کارمندان باشد. در مهارت های کوچینگ شخص می داند که چگونه باید با کارمند ارتباط برقرار کند و نقطه نظرات و مواردی که در ارزیابی عملکرد مشخص شده را گوشزد کند.

به این ترتیب نه تنها رویکرد کوچینگی می تواند گفتگوی مفیدی را در روند بررسی عملکرد شکل دهد، بلکه باعث می شود روابط بین مدیر و کارمندان بهتر و سالم تر شکل بگیرد.

درباره اینکه چگونه کارها بهتر می توانست پیش برود سوال کنید.

برای اینکه بتوانید جلسه ارائه بازخورد خود را مثل یک Coach پیش ببریم، لازم است با سوالاتی جلسه را آغاز کنیم. در واقع به جای اینکه یک به یک موارد را متذکر شوید با طرح سوالاتی می توان وضعیت را از دید کارمند به خوبی درک کرد. در حین پرسیدن سوالات و شکل گیری مکالمه در جلسه ارائه بازخورد، ترتیبی برای سوالات درنظر بگیرید که نقاط قوت و موفقیت های فرد نیز مطرح شود. به این ترتیب بعد از آن می توانید مسیر را به سمت عنوان کردن نقاط ضعف و راه های بهبود آن پیش ببرید.

در این جلسه وقتی سوالی می پرسید هنگام پاسخ دادن (در واقع زمانی بیشتر) شما شنونده خواهید بود و در همین زمان اطلاعات بیشتری را می توانید بدست آورید. سوالات به شما این فرصت را می دهد که نکات بازخوردی خود را در زمان مناسب ارائه کنید.

ارائه بازخورد را به جزیی عادی از کار تبدیل کنید.

مثل مربیان ورزشی که در مسابقه نکات بازخوردی را در زمان مناسب به بازیکن می گویند. او صبر نمی کند تا در زمان استراحت رسمی بازی به بازیکن نکات را بگوید. فرض کنید تیم والیبال چند امتیاز پشت هم عقب افتاده است. مربی درخواست وقت استراحت کرده و نکات را بیان می کند. در ارائه بازخورد به روش کوچینگ نیز همین مسئله باید درنظر گرفته شود. اگر قرار باشد در پایان هر فصل جلسات بازخورد ارائه شود، یک مربی خوب سعی می کند در اولین فرصت با پرسنل خود صحبت کند. به این ترتیب به مرور اینکار به جزیی از روند کار و محیط تبدیل می شود.

شنیدن راه های پشتیبانی

مدیران اغلب رویه ای خشک و تجویزی برای ارائه بازخورد در پیش می گیرند که این کار درست نیست. کوچ یا مربی برای رفع نقاط ضعف کارمند سعی می کند در مکالمه ای که شکل داده با طرح سوالات و بررسی پاسخ ها مکالمه ای ترتیب دهد و در این مکالمه راه هایی که می شود به فرد کمک کرد را از جواب ها استخراج کرده و یا به پیشنهاد های خود کارمند گوش می دهد.

در این مدل از ارائه بازخورد می توانید از کارمند بپرسید که چگونه می توان به او کمک کرد یا آیا راهکاری برای خود درنظر دارد؟ به این ترتیب در مکالمه ی شکل گرفته باید بر جواب ها و ممکن یا غیر ممکن بودن پیشنهادات تمرکز کرد. 

بهترین رهبران و مدیران، کارمند را مجبور نمی کنند نسخه ی دیگری از خودشان باشد. بلکه در مکالمات و رفتارها و جلسات برای او فردی الهام بخش می شوند تا بتواند با تمرکز بر نقاط قوت خود، برای رفع نواقص و نقطه ضعف ها اقدام کند و عملکرد خود را بهبود بخشد.

پیشنهاد آیفوبلی:

بازخورد یا فیدبک چیست؟

کوچ مسیر شغلی یا Career Coach کیست؟

0

دیدگاه شما

5 × پنج =

بدون دیدگاه