۶ دسته بندی کلی سیستم های اطلاعاتی

mis reporting - 6 دسته بندی کلی سیستم های اطلاعاتی

هر سازمان عموماً دارای 6 سیستم اطلاعاتی است که هر یک از آن ها یک سطح سازمانی خاص را پشتیبانی می کند. این سیستم ها شامل سیستم های پردازش تراکنش (TPS) در سطح عملیاتی، سیستم های اتوماسیون اداری (OAS) و سیستم های کار-دانش (KWS) در سطح دانش، سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) و سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS) و سیستم های پشتیبانی اجرایی (ESS) در سطح استراتژیک می باشند. در ادامه به معرفی هریک از این 6 سیستم خواهیم پرداخت.

1. سیستم های پردازش تراکنش TPS در سطح عملیاتی

سیستم های پردازش تراکنش (Transaction Processing Systems) اطلاعات مربوط به فعالیت ها و تراکنش های اساسی سازمان ها مانند فروش،دریافتی ها، سپرده های نقد، حقوق و دستمزد، تصمیمات اعتباری، و جریان مواد در سازمان و کارخانه را ثبت و نگهداری کرده و در اختیار مدیران عملیاتی قرار می دهد. این سیستم یک سیستم کامپیوتری بوده و تراکنش های مرسوم روزمره مورد نیاز برای کسب و کار مانند رزرو هتل، حقوق و دستمزد و… را انجام داده و ثبت می کند. در واقع هدف اصلی این سیستم، پاسخگویی به درخواست های مرسوم و ردیابی جریان تراکنش در درون سازمان است. مدیران برای نظارت بر وضعیت عملیات داخلی و ارتباطات شرکت با محیط خارجی نیاز به TPS دارد، همچنین TPSها تولیدکننده اطلاعات برای سایر سیستم ها می باشند. این سیستم ها غالباً برای کسب و کار سازمان حیاتی است و خرابی این سیستم تنها برای چند ساعت می تواند حتی منجر به فروپاشی سازمان شود.

2. سیستم های اتوماسیون اداری OAS

یک سیستم اتوماسیون اداری Office Automation Systems) OAS) مجموعه ای از فناوری ارتباطات، رایانه ها و افراد برای انجام وظایف رسمی است. این سیستم کلیه فعالیت های رسمی و ارجاعات در هر سطح سازمانی را پشتیبانی می کند. شرکت های بزرگتر برای این سیستم هزینه کرده و یک برنامه ی جامع و مشخص را طراحی می کنند تا تمام کارهای درون سازمانی و ارتباط دپارتمان ها و ارجاعات کاری، کارتابل پرسنل و… در آن قرار بگیرد. در شرکت های کوچک تر ممکن است این سیستم بر پایه ایمیل و یا سیستم های ساده تر انجام پذیرد.

3. سیستم های کار دانش KWS در سطح دانش

سیستم کار-دانش Knowledge Work Systems) KWS ) یک سیستم تخصصی برای ترویج ایجاد دانش و اطمینان از اینکه دانش و مهارت های فنی به طور مناسب در کسب و کار به تمامی افراد آموزش داده شده، است. این سیستم کمک می کند تا کارکنان دانش خود را در حوزه کاری و سایر موارد مرتبط با سازمان به روز نگه دارند. این سیستم باید تأمین کننده ی دانش مورد نیاز برای ارتباطات و موارد خارج از محیط سازمان نیز باشد.

4. سیستم های مدیریت اطلاعات MIS

سیستم مدیریت اطلاعات Management Information Systems) MIS) دسته ای از سیستم ها هستند که وظیفه تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران میانی را برعهده دارد. گزارش هایی در مورد عملکرد جاری سازمان، نظارت و کنترل بر کسب و کار و پشتیبانی عملکرد آتی سازمان می تواند از جمله اطلاعاتی که این سیستم فراهم می کند باشد. این گزارش ها در حقیقت نتایج بدست آمده از TPS ها هستند. MIS برای مدیرانی سودمند است که به بررسی نتایج هفتگی، ماهانه و سالیانه ی واحد خود علاقه مندند. اغلب MIS ها به جای مدل های پیچیده ریاضی یا تکنیک های مدرن آماری از لایه های ساده ای مانند خلاصه سازی و مقایسه استفاده می کنند.

5. سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

سیستم های پشتیبانی تصمیم Decision Support Systems) DSS) از اتخاذ تصمیمات نامعلول توسط مدیریت میانی پشتیبانی کرده و به مسائلی می پردازد که منحصر به فرد و کاملاً متغیرند و نحوه دستیابی به آن ها به طور کامل از قبل قابل توصیف نیست. DSSها از دیتای TPSها و گزارشات MISها استفاده می کنند. این سیستم ها از مدل های مختلفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده یا حجم زیادی از داده ها را در قالبی که توسط تصمیم گیرندگان قابل تحلیل باشد، فشرده می کنند. به DSSها سیستم های هوشمند تجاری هم گفته می شود زیرا هدف آنها کمک به کاربران برای اتخاذ تصمیمات بهتر است. این سیستم برای استفاده متخصصان و مدیرانی بالاتر از میان رده های مجموعه استفاده می شود.

6. سیستم های پشتیبانی اجرایی (ESS) در سطح استراتژیک

سیستم های پشتیبانی اجرایی  Executive Support Systems) ESS) به مدیران ارشد در اتخاذ تصمیمات، مسائل استراتژیک و روندهای بلند مدت هم در رون سازمان و هم در بیرون سازمان کمک می کند. این سیستم معمولاً به دنبال جواب هایی برای سوالاتی نظیر “سطح استخدام در 5 سال آتی چگونه است؟” – “در 5 سال اینده چه محصولی باید تولید شود؟” و… می گردد. ESSها به گونه ای طراحی شده اند که داده های مربوط به رویدادهای خارجی مانند قوانین جدید مالیاتی یا رقبا را در خود جای دهد، داده های حیاتی و ضروری را پالایش، فشرده و ردیابی کند و در نهایت مهمترین داده و گزارشات را در اختیار مدیریت ارشد قرار دهد.

در این مطلب با 6 دسته کلی سیستم های اطلاعاتی آشنا شدیم که هریک به هر سمت و رده در سازمان کمک می کند تا وظایف خود را بتواند به خوبی انجام دهد.

 

پیشنهاد آیفوبلی :

سیستم مدیریت اطلاعات MIS چیست؟

۱۴ گزارش مهم سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)

0

دیدگاه شما

4 × سه =

بدون دیدگاه