مرکز تماس یا مرکز ارتباط ؟ تفاوت در چیست؟

تعریف کلی مرکز تماس مرکز تماس، دپارتمان یا بخشی از یک مجموعه بزرگتر است که مشتریان جدید یا فعلی از طریق تماس های ورودی یا خروجی ( تماس ورودی: مشتری به واحد زنگ می زند – تماس خروجی: از واحد با مشتری تماس گرفته می­ شود) به وسیله­ کارشناسان واحد، راهنمایی و مشاوره می­ شوند. … ادامه خواندن مرکز تماس یا مرکز ارتباط ؟ تفاوت در چیست؟