طرح اقتصادی (Business Plan) چیست؟

طرح اقتصادی چیست؟

طرح اقتصادی (Business Plan) عبارت است از گزارشی که توجیه‌پذیری یک طرح را از جنبه‌های مختلف بازار، فنی و مالی مورد ارزیابی و مطالعه قرار می‌دهد. یک طرح اقتصادی، تشریحی مدون و جامع از کسب و کار یک بنگاه اقتصادی است. این طرح گزارشی مفصل در زمینه تولیدات یا خدمات یک شرکت، فنون تولید، بازارها و مشتریان، راهبرد بازاریابی، منابع انسانی، سازماندهی، نیازهای زیربنایی و ملزومات، نیازهای مالی و منابع و نحوه استفاده از انواع سرمایه است.

طرح وضعیت حال و گذشته یک نوع کسب و کار را تشریح می کند ولی هدف آن ارائه آینده یک بنگاه اقتصادی است. این طرح معمولاً به صورت سالیانه به روز می شود و یک دوره زمانی معادل 3تا5 سال آینده را بسته به نوع کسب و کار و نوع موسسه مدنظر قرار می دهد. طرح اقتصادی عنصری ضروری برای هر نوع درخواست سرمایه گذاری چه از یک سازمان سرمایه گذاری و چه از سایر منابع سرمایه ای و وام دهی است. در نتیجه این طرح باید کامل، صادق، واقعی و با ساختاری خوب و مناسب برای مطالعه باشد.

شما نیاز دارید که دورنمایی کامل از کسب و کار خود بدست آورید !!!

چرا باید طرح اقتصادی نوشته شود؟

با تهیه طرح خود می توانید دورنمایی کلی از تمام موضوعات مربوط به کسب و کار خود به دست آورید. این طرح کمک می کند که مشتریان مورد هدف خود را بهتر بشناسید. با تدوین طرح کلی آن بخشی از بازار را که به کسب و کار شما مربوط می شود، مشخص می نمایید، راهبرد قیمت گذاری خود را شکل می دهید و شرایط رقابتی را که باید تحت آن برای دستیابی به موفقیت فعالیت کنید مورد شناسایی قرار می دهید. طرح اقتصادی تضمین می کند که تمام این ملاحظات با هم سازگار و به درستی هماهنگ هستند. فرآیند طرح اغلب منجر به کشف یک مزیت رقابتی یا فرصت های تازه و نواقص در طرح می شود. با آوردن طرح های خود روی کاغذ اطمینان می یابید که توانایی کلی شما برای مدیریت کسب و کار بهبود خواهد یافت و قادر خواهید شد تا تلاش های خود را بر هرگونه انحراف از طرح، قبل از این که شرایط بحرانی شود متمرکز نموده و فرصت خواهید داشت تا آینده را بررسی کنید و جلوی بروز هرگونه مشکلی را بگیرید.

طرح اقتصادی چه فوایدی دارد؟

  • اعضای مدیریت به تفاهمی مشترک می رسند، خصوصاً در مواقعی که تعداد اعضای بیشتری قرار است در تهیه این طرح دخالت داشته باشند.
  • تعیین میزان، نوع و منابع مالی و زمان نیاز به این منابع کاملاً مشخص خواهد شد.
  • با این طرح تأیید و تصویب هیأت مدیره و سهامداران شرکت ممکن خواهد شد.
  • استخدام و معرفی اعضای جدید مدیریت و کارکنان تعیین می شود.
  • معیارها و اهدافی از طرح برای واحدها و افراد در سازمان کسب خواهد شد.
  • با مطلع کردن کارکنان شرکت از این طرح می توان موجب ایجاد انگیزه در زمینه اهداف شرکت شد.
  • با ارائه این طرح به بانک ها و موسسات سرمایه گذاری که در کسب و کار شما سرمایه گذاری کرده اند، به هدفمند شدن نظارت آنها کمک خواهید کرد.
  • به شرکای تجاری و سایر سازمان های مرتبط اطلاع رسانی می کنید.

چه افرادی طرح را مطالعه می کنند؟

از جمله کسانی که طرح شما را مطالعه خواهند کرد می توان به کارکنان کلیدی، هیأت مدیره و سهامداران، بعضی از شرکای تجاری، سرمایه گذاران و وام دهندگان کنونی و آتی اشاره کرد. این که کدام بخش از طرح بین کدام یک از افراد توزیع شود، بستگی به محرمانه بودن آن و مسئولیت ویژه افراد ذی ربط دارد. اگر در طرح خود اسرار یا تصمیمات راهبردی محرمانه را گنجانده اید، باید در توزیع نسخه هایی از آن مراقب باشید و باید آن را تنها به اشخاصی بدهید که مطمئن هستید اطلاعات را بدون اجازه شما به دیگران نخواهند داد. در بعضی از موارد لازم است از دریافت کننده بخواهید یک برگه را مبنی بر محرمانه بودن طرح امضا کند. (پیشنهاد می شود در این خصوص مقاله NDA را مطالعه کنید)

 

پیشنهاد آیفوبلی: 

رقبای شما چه کسانی هستند؟

سیستم مدیریت اطلاعات MIS چیست؟

0

دیدگاه شما

چهار × 5 =

بدون دیدگاه