مدیریت نیروی کار (WFM) چیست؟

مدیریت نیروی کار (WFM) چیست؟

مدیریت نیروی کار Workforce Management – WFMیک مجموعه یکپارچه از فرآیندهایی است که شرکت ها برای بهینه سازی بهره وری کارکنان از آن استفاده می کنند. WFM نیازهای کار و مدیریت برنامه های کارکنان را در یک کار و زمان مشخص به صورت موثر و کارا برنامه ریزی می کند.

اهمیت مدیریت نیروی کار

سیستم های WFM سازمان ها را قادر می سازد تا با استفاده از معیارهای کسب و کار تعداد دقیق نیروی مورد نیاز برای هرکار  در مدت زمان مشخص را تعیین کند. همچنین عملکرد روزانه ی کارمندان را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در مرکز تماس یا Contact Center به حداکثر رساندن بازدهی کارشناسان با پیش بینی حجم تماس ها و کارها، پیام ها و ایمیل ها، پیگیری های لازم از واحد های مختلف و تشخیص موارد لازم برای آموزش آنها از کارهای مهم WFM به شمار می رود. 

یک سیستم مدیریت جامع نیروی کار شامل فعالیت هایی در چهارچوب وسیع مدیریت منابع انسانی Human Resource Management – HRM از قبیل موارد زیر می شود:

 • پیش بینی و بودجه بندی
 • برنامه ریزی کارکنان
 • زمان و حضور
 • مدیریت عملکرد کارکنان
 • انطباق کارها و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز
 • حقوق و مزایا و پاداش
 • برنامه ریزی تعطیلات و زمان های استراحت

مزایای استفاده از سیستم WFM

استفاده از این سیستم یکپارچه مزایای متعددی برای هر واحد یا مجموعه به دنبال خواهد داشت که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهبود بهره وری کارکنان
 • برنامه ریزی بهتر کار
 • کاهش هزینه های عملیاتی
 • زمان بندی های موثر و ردیابی حضور
 • ارائه خدمات بهتر

Workforce Management

 

با توجه به مزایایی که ذکر شد، اهمیت WFM در سازمان ها و مجموعه هایی که براساس ساعت به کارمندان پرداختی دارند، بیشتر دیده می شود. سازمان هایی مانند خرده فروشی ها، بیمه ها، شبکه های توزیع و حمل نقل از جمله مجموعه هایی هستند که WFM برایشان مفیدتر است. برای این کار از نرم افزارهای مختلفی نیز استفاده می شود.

استفاده از نرم افزارهای WFM

برای افزایش دقت و بهره وری بیشتر بهتر است از نرم افزارهای مرتبط با WFM استفاده کرد (البته بسته به نوع کار بهتر است این برنامه ها بومی سازی شوند). دیتا بیس یا پایگاه داده های این نرم افزار با نرم افزار واحد HR یکی است و به همان اطلاعات لازم است دسترسی داشته باشد. اگر بتوان این سیستم را پیاده سازی کرد، کارمندان می توانند به اطلاعات عملکردی خود به خوبی دسترسی داشته و می توانند خودشان بر کارکرد خود نظارت داشته باشند تا نقاط ضعف خود را شناسایی و رفع کرده و نقاط قوت خود را تقویت کنند.

 

پیشنهاد آیفوبلی :

چگونه نرخ ریزش یا Attrition Rate در مراکز تماس را کاهش دهیم؟

بایدها و نبایدها در روش ارزیابی عملکرد

اهمیت شاخص ESAT

 

0

دیدگاه شما

ده − 7 =

بدون دیدگاه