تعریف کلی مدیریت عملکرد

تعریف کلی مدیریت عملکرد

سازمان ها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی، به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. از سوی دیگر، نیروی انسانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین عناصر منابع سازمانی دانست. در سال‌های اخیر، سازمان‌ها توجه بیشتری به کارکنان خود داشته و جستجوی روش های بهسازی محیط کار و تشویق کارکنان را در دستور کار خود قرار داده اند. این توجه، از آنجا ناشی می‌شود که “انسان ارزنده ترین سرمایه هوشمند” سازمان به شمار می‌رود. سازمان‌هایی که سرمایه هوشمند خود را از دست می دهند، شانس اندکی برای بقا دارند. بنابراین برای ارج نهادن به این سرمایه عظیم، به مدیریت عملکرد و به ویژه نظام ارزیابی عملکرد نیاز داریم.

تعریف مدیریت عملکرد

امروزه نقش منابع انسانی با تغییرات زیادی مواجه شده است. منابع انسانی تلاش می کند تا مدیریت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد و به آنها انگیزه دهد تا در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان مشارکت داشته باشند. در واقع تمام فعالیت های منابع انسانی در راستای توسعه عملکرد مدیران و انگیزش کارکنان پیش می رود.

فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان با ورود یک کارمند به سازمان شروع و با ترک سازمان پایان می یابد. مدیریت عملکرد یک سیستم نظام مند است که براساس بهبود عملکرد افراد در چارچوب تیمی و فردی باعث بهبود کلی عملکرد سازمان می شود. همچنین ابزاری برای رسیدن به تعالی سازمانی، ایجاد ارتباطات موثر، تعریف نقش ها در چارچوب شایستگی مورد نیاز و تدوین معیارهای دست یافتنی می باشد.

براساس تحقیقات آرمسترانگ Armstrong و بارون Baron، مدیریت عملکرد یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه است که برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در سازمان، عملکرد را بهبود و قابلیت های تیمی و فردی را توسعه می دهد.

تقریباً هر سازمانی، دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد بوده و انتظار می رود که اهداف مهمی را در زمینه مدیریت سرمایه های انسانی برآورده سازد. این اهداف عبارت اند از:

 • برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب
 • کمک به افراد در جهت گسترش مهارت هایشان
 • ایجاد و تقویت فرهنگ سازمانی
 • تعیین این که چه کسی مستحق ارتقاء است
 • تصمیم گیری درباره افرادی که عملکردی ضعیف دارند
 • کمک به اجرای استراتژی های کسب‌وکار

فرآیند مدیریت عملکرد

اصطلاح مدیریت عملکرد کارکنان در ابتدای ۱۹۸۰، زمانی که برنامه های مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی به استانداردهای عالی و عملکرد کیفیت به اوج خود رسید، محبوب شد. ابزارهایی مانند طراحی شغل، توسعه رهبری، آموزش و سیستم های پاداش دهی در چارچوب جامع جدید در کنار فرآیند ارزیابی عملکرد سنتی توسعه یافت. مدیریت عملکرد، فرآیندی پیوسته است که بین سرپرستان و کارکنان در کل سال در جریان است. یک سیستم مدیریت عملکرد شامل بخش های زیر می شود:

 • تشریح صریح شغل و برنامه های عملکرد کارکنان.
 • گزینش افراد مناسب با بکارگیری یک فرآیند گزینش مناسب.
 • شناسایی نیازها و استانداردهای عملکرد، اندازه گیری نتایج و بهره وری کلی.
 • مدیریت پیوسته ارزیابی عملکرد و دریافت بازخوردها در طول دوره.
 • شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه ای با اندازه گیری نتایج بدست آمده.
 • اجرای برنامه های توسعه کارکنان.
 • برگزاری نشست های فصلی برای توسعه عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان براساس برنامه های عملکرد.
 • طراحی سیستم های پاداش و جبران خدمت موثر برای شناسایی کارکنان برتر.
 • پشتیبانی از توسعه مسیر شغلی کارکنان.
 • درک علت ترک کارکنان و در نتیجه مدیریت خروج از سازمان.

پیشنهاد آیفوبلی:

مراحل پنجگانه سیستم مدیریت عملکرد

دنیای جدید مدیریت عملکرد

اشتباهات رایج منابع انسانی در ارزیابی عملکرد

۴ نکته ای که رهبران در مورد بررسی عملکرد باید بدانند!

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

14 − 8 =

بدون دیدگاه