اساسی ترین جزء مهارت های ارتباطی گوش دادن است

good listener - اساسی ترین جزء مهارت های ارتباطی گوش دادن است

گوش دادن یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر شخص باید داشته باشد. خوب گوش دادن، تأثیر زیادی بر اثربخشی کار شما و کیفیت روابطتان با دیگران دارد. بنابراین ما خوب گوش می دهیم تا:

  • اطلاعات تازه بدست آوریم.
  • درک بهتری از محیط و… پیدا کنیم.
  • بیشتر لذت ببریم.
  • و چیزهای بیشتری یاد بگیریم.

چون به حرف های بقیه گوش می دهیم صرفاً این نیست که شنونده ی خوبی هم باشیم. تحقیقات نشان داده که بین 25 تا 50 درصد از آنچه که می شنویم را به یاد می آوریم. بنابراین از یک مکالمه ی 10 دقیقه ای با رییس، همکار، مشتری و یا همسرتان کمتر از نیمی از مکالمه مورد توجه شما قرار می گیرد.

فرض کنید در یکی از بازی های اتاق فرار شرکت کرده اید. راهنمایی بازی در چند دقیقه به صورت صوتی به برای شما پخش شده و شما فقط یکبار به آن می توانید گوش دهید. می دانیم که 25 – 50 درصد مکالمه در ذهنتان می ماند. حال اگر راهنمایی درست در همان قسمتی که توجه شما را جلب نکرده باشد چه؟!

واضح است که گوش دادن یک مهارت به شمار رفته و کسی که بتواند این مهارت را در خود تقویت کند، بیشتر از دیگران بهره می برد. علاوه بر آن وقتی بهتر می شنوید و شنونده ی بهتری می شوید، قدرت نفوذ و متقاعد کردن شما خصوصاً در مذاکرات بالاتر می رود. همچنین از درگیری ها و سوء تفاهم ها دور خواهید ماند.

شنوندگان فعال

راه بهبود مهارت های شنیدن این است که “گوش دادن فعال” را تمرین کنید. در این صورت فرد برای شنیدن آگاهانه تلاش کرده و تنها شنونده ی کلمات نخواهد بود. بنابراین، مهمتر از همه، پیام کامل آن ارتباط  را تنها در صورتی می توان فهمید که شنونده ای فعال باشید. برای انجام این کار باید با دقت بیشتری به شخص دیگر توجه کنید.

برای این کار نباید اجازه دهید چیزی حواستان را پرت کند. گاهاً خودِ آنچه که می شنوید هم می توانید ذهنتان را از تمرکز دور کند. اگر صحبتی خسته کننده بود، بازهم سعی کنید خود را تمرکز نگه دارید. اگر تمرکز کردن برایتان سخت است، سعی کنید با تکرار کلماتی که شنیده اید تمرکز خود را حفظ کنید.

4 شرط اصلی برای اینکه شنونده ی فعال باشیم

چهار شرط اصلی برای شنونده فعال بودن وجود دارد:

  1. پشتکار
  2. همدلی
  3. پذیرش
  4. اشتیاق

تحقیقات دیگری نشان داده که یک فرد معمولی در هر دقیقه می تواند 150 کلمه حرف بزند. در حالی که مغز انسان از نظر شنیداری در هر دقیقه ظرفیت شنیدن حدود 1000کلمه -یعنی چیزی نزدیک به 6 برابر گوینده- را دارد. بنابراین همین اختلاف عددی به ذهن شما اجازه می دهد که در حین شنیدن حرف های گوینده، در رویا فرو رفته و خیال پردازی کنید یا اینکه به موارد دیگری هم توجه کنید. شنونده ی فعال تنها صحبت گوینده را شنیده و ذهن خود را از هزار و یک چیز دیگری که می تواند حواس او را پرت کند دور می کند. در این صورت هر قطعه از شنیده های خود را کنار قطعات دیگر می گذارند و چیزهای جدیدتری پیدا کرده و به مفهوم کلی صحبت دست پیدا می کنند.

بنابراین برای دست یابی به این مهارت مهم سعی کنید بیشتر تمرین کنید. اگر در متمرکز شدن ضعف دارید پیش از تقویت مهارت شنیدن، این مهارت را در خود تقویت کنید.

 

پیشنهاد آیفوبلی : 

چگونه شنونده ای فعال باشیم؟

0

دیدگاه شما

17 − سیزده =

بدون دیدگاه