فرآیند استخدام نیروی انسانی

فرآیند استخدام نیروی انسانی

روند فرآیند جذب نیروی انسانی پروسه ای است که کاملاً متکی به سیاست های سازمانی است. به طور کلی این فرآیند دارای سه مرحله کلیدی برنامه ریزی ، استخدام و انتخاب کارکنان است.

برنامه ریزی استخدام منابع انسانی

برنامه ریزی استخدام منابع انسانی زمانی صورت می پذیرد که یک شرکت تصمیم می گیرد بر تعداد کارکنان خود بیفزاید و یا تصمیم به افزودن مهارتهای جدید به کسب و کار خود داشته باشد. پس از آن شرکت ها بایستی نیازهای خود و تعداد مورد انتظار در استخدام را مشخص نمایند. و به بررسی بازار کار در آن زمینه بپردازند.

مرحله استخدام در منابع انسانی

مرحله استخدام در فرآیند جذب و استخدام زمانی اتفاق می افتد که شرکت تلاش می کند تا از طریق پست های شغلی ، آگهی استخدام ، استخدام از طریق دانشگاه ها و غیره به افراد واجد شرایط استخدام دسترسی یابد. افرادی که به این اقدامات شرکت پاسخ می دهند، برای مصاحبه و روش های ارزیابی استخدامی شرکت دعوت می شوند. کارفرمایان افراد را از طریق تلفن، و یا ارسال ایمیل به جلسه مصاحبه دعوت می کنند.

انتخاب کارکنان

انتخاب کارکنان فرآیندی است که کارفرمایان اطلاعات مربوط به مجموعه متقاضیان را بررسی و ارزیابی می کنند. پس از ارزیابی متقاضیان استخدام، شرکت ها تصمیم می گیرند که کدام متقاضی شغلی را برای چه پست شغلی انتخاب نمایند.

 

بسیاری از شرکت ها، از منابع مختلف به دنبال درخواست های شغلی هستند. کاریابی ،آگهی استخدام در مجلات و روزنامه ها و وب سایت های تخصصی از جمله منابعی هستند که کارفرمایان برای یافتن متقاضیان شغلی از آنها استفاده می کنند. در سال های اخیر این منابع به رسانه های اجتماعی نیز کشیده شده است. LinkedIn شبکه ای اجتماعی است که کارفرمایان بسیاری از آن برای یافتن و استخدام نیروی کار استفاده می کنند. بسیاری از شرکت های بزرگ این فعالیت را در وب سایت خود به روز نگه می دارند. این شرکت ها با طراحی فرم های استخدامی پایگاه داده به روزی از متقاضیان شغلی ایجاد می کنند.

به عنوان یک متقاضی شغلی ، بایستی برای رسیدن به شغل مورد نظر خود در مصاحبه شغلی شرکت نمایید. مصاحبه های شغلی در شرکت های دارای برنامه استخدامی فرآیندی ویژه دارند. بعضی شرکت ها پس از بررسی رزومه کاری ارسال شده، مصاحبه حضوری را پس از مصاحبه تلفنی تعیین می کنند. مصاحبه های تلفنی و مصاحبه های حضوری عمدتاً داراری سوالات مشابه هستند. اما بعضاً سعی می شود که در مصاحبه های حضوری از سوالات تخصصی تر برای ارزیابی استفاده نمایند.

 

پیشنهاد آیفوبلی : 

۱۰ اشتباه رایج هنگام استخدام

چگونه به ۲۴ سوال رایج در مصاحبه ها پاسخ دهیم – قسمت اول

0

دیدگاه شما

3 × 2 =

بدون دیدگاه