شکل گیری فرهنگ سازمان و ایجاد ارتباط آن با مجموعه

شکل گیری فرهنگ سازمان و ایجاد ارتباط آن با مجموعه

از آنجایی که فرهنگ یک مجموعه یا سازمان جزء تأثیرگذاری بر موفقیت آن به حساب می آید، مجموعه های موفق تر روز به روز به دنبال بهبود فرهنگ کلی حاکم بر مجموعه و تشویق افراد برای تطابق با آن هستند. به طور کلی فرهنگ سازمان شامل ارزش ها و شیوه های تعامل، تجربیات و برخوردها و رفتارهای کلی اعضای مجموعه با یکدیگر می شود. 

شکل گیری فرهنگ در سازمان

بنابراین رهبران و مدیران کسب و کارها برای ایجاد یک فرهنگ مناسب و ایجاد ارتباط آن با مجموعه همواره در تلاشند. مدیران و رهبران را می توان معماران و بنیانگذاران فرهنگ یک مجموعه دانست. رفتار و برخوردهای آنها به طور چشم گیری می تواند الگوی رفتاری سایرین باشد و فرهنگ مجموعه را شکل دهد.

رهبران یا لیدرها باید از تأثیر خود بر فرهنگ یک مجموعه آگاه باشند و در حفظ و تکامل آن تلاش کافی داشته باشند. یک فرهنگ عمیق و ریشه دار در یک مجموعه نشان می دهد که افراد با یکدیگر باید چگونه برخورد کنند و برای تحقق اهداف شرکت باید از چه راه هایی تلاش کنند. این چارچوب رفتاری باعث ایجاد احساس امنیت و رضایت شغلی در افراد می شود. زیرا فرد مشخصاً می داند که باید چگونه عمل کند. از طرفی می داند که رهبران و مدیران مجموعه به او کمک خواهند کرد تا هم وظایف خود را به درستی انجام دهد و هم بتواند خود را ارتقا دهد.

پس در نهایت می توان گفت فرهنگ یک مجموعه از همان ابتدای کار که افراد برای شکل گیری سازمان تصمیم به همکاری می گیرند، بوجود می آید و به مرور زمان براساس نحوه همکاری مدیران و رهبران توسعه می یابد.

رهبران و مدیران، خالقان فرهنگ های مختلف

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، تأثیر رهبران و مدیران بر شکل گیری فرهنگ مجموعه حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد. بنابراین خود بینانگذاران و رهبران مجموعه باید در نحوه شکل گیری و پایه ریزی فرهنگ مجموعه به اتفاق نظر برسند. عموماً فرهنگ مجموعه ها تحت تأثیر فرهنگ رهبران خود در قالب یک یا چند مدل زیر شکل می گیرد:

  • فرهنگ شخصی و فرهنگ بازار

در هر کسب و کاری برحسب نوع فعالیت و نوع بازار هدف، برخوردها و فرهنگ کلی مجموعه تفاوت های چشم گیری پیدا می کند. بنابراین فرهنگ شخصی و فرهنگ بازار باید باهم به اتفاق نظر برسند. فرهنگ شخصی شامل رفتارها و برخوردها، باورها و ارزش ها و تجربیات است و فرهنگ بازار شامل رقابت و اولویت ها و انجام کارها و به ثمر رسیدن آن می باشد. بنابراین باید فرهنگ شخصی در قالب به ثمر رسیدن کارها و فضای کلی کسب و کار بتواند خود را به خوبی وفق دهد. تنها در این صورت است که مجموعه می تواند بر بازار خود تأثیر داشته باشد.

  • فرهنگ پذیرش ایده های جدید و انعطاف پذیری

یکی از مواردی که خصوصاً در استارتاپ ها می تواند به مجموعه کمک کند، شکل گیری و توسعه فرهنگی مبتنی بر پذیرش ایده و انعطاف پذیری است. مدیران و رهبران که همواره در شکل گیری فرهنگ نقش اصلی را ایفا می کنند، در توسعه ی خصوصاً این نوع از فرهنگ نقشی ویژه دارند. زیرا باید بتوانند فضایی را ایجاد کنند که افراد بتوانند ایده ها و روش های نوآورانه ی خود را مطرح کنند. همچنین این مسئله بین اعضای تیم ها هم جا بیفتد و افراد از این طریق بتوانند به یکدیگر کمک کنند.

  • فرهنگ پیروی از قوانین و قدرت

یکی از رایج ترین مدل های شکل گیری فرهنگ خصوصاً در سازمان های بزرگ، تدوین یک سری مقررات، ضوابط و قوانین است که کارمندان موظفند از آن پیروی کنند. به طور کلی تمام مجموعه ها قوانین مشخصی دارند اما تأکید بر قانونمندی می تواند به یک فرهنگ تبدیل شود. به این ترتیب تمام ارتباطات و کارها براساس ضوابط کاری شکل گرفته و چندان انعطافی در برخوردها دیده نمی شود. رعایت سلسله مراتب یکی از اصول این نوع از فرهنگ است.

  • فرهنگ مبتنی بر فعالیت گروهی 

به طور کلی در اغلب کارها، کار گروهی می تواند نتیجه ی بهتری داشته باشد. زیرا نقطه نظرات و ایده های مختلف می تواند باعث بهبود عملکرد و نتیجه ی بهتر در کار شود. برخی از مدیران و رهبران در مجموعه یا تیم خود با اعضا مثل عضوی از خانواده رفتار کرده و در مجموعه این فرهنگ را جا می اندازند. به این ترتیب اعضا با هم ارتباطی قوی تر پیدا کرده و تلاش می کنند تا در انجام کارها به یکدیگر کمک کنند.

ارتباط فرهنگ با ساختار سازمان و اعضای مجموعه

تأثیر فرهنگ یک مجموعه زمانی قابل رویت است که تک تک اعضای مجموعه به آن پایبند باشند. بنابراین باید افرادی مطابق با آرمان ها و اهداف و فرهنگ در مجموعه جذب شده و مشغول به فعالیت شوند. فرض کنید فرهنگ کلی مجموعه شما براساس همکاری اعضا و احترام سلسله مراتب شکل گرفته است. بنابراین بهترین گزینه برای استخدام و جذب نیرو افرادی هستند که روحیه ی کارگروهی را داشته باشند. 

حتماً این نکته را در نظر داشته باشید که افراد با بهترین عملکرد، اما عدم تطابق با فرهنگ مجموعه می توانند به مشکلات بزرگی برای شما تبدیل شوند. 

براساس ویژگی های کاری بازهم فرهنگ دستخوش تغییراتی می شود. حتماً در مکالمات روزمره شنیده اید که محیط کاری برخی از مشاغل خشن تر و برخی مشاغل مستلزم رعایت دیسیپلین خاص خود هستند. بنابراین بازهم در شکل گیری و توسعه فرهنگ مجموعه باید این مورد را مد نظر قرار داد.

پیشنهاد آیفوبلی:

تغییرات سازمانی

سیستم پاداش کارکنان

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

پنج × پنج =

بدون دیدگاه