فرهنگ مجموعه یا سازمان و انواع آن

فرهنگ مجموعه یا سازمان چیست؟

امروزه مجموعه ها و سازمان های موفق در محیط، فرهنگی مختص به خود را شکل می دهد که همین مسئله باعث پیشرفت روز افزونشان می شود. در واقع فرهنگ یک مجموعه می تواند نمادی از میزان توسعه و پیشرفت یک مجموعه باشد. در این مقاله با تعریف کلی فرهنگ سازمان و تأثیر آن آشنا خواهیم شد.

تعریف کلی فرهنگ سازمان

اگر بخواهیم یک تعریف کلی برای این مفهوم ارائه کنیم، می توان گفت: “فرهنگ سازمانی در قالب باورها، مفروضات، ارزش ها و شیوه های تعامل در نظر گرفته می شود، که محیط اجتماعی و فضای روحی و روانی منحصر به فرد یک سازمان را شکل می دهد”.

در واقع فرهنگ سازمان شامل انتظارات سازمان، تجربیات، فلسفه و همچنین ارزش هایی است که رفتار اعضای هیئت مدیره را هدایت می کند. به این ترتیب کلیه کارهای درونی، ارتباطات، برخوردها، اهداف و طریقه دستیابی به آنها و حتی تعاملات با بیرون سازمان و مشتری براساس آن شکل می گیرد. فرهنگ بر پایه نگرش، باورها، آداب و رسوم و قوانین بوجود می آید و در طول زمان توسعه یافته و اعتبار آن بیشتر می شود.

درحالی که تعریف فوق به چگونگی فرهنگ در سازمان اشاره می کرد، تعریف دیگری وجود دارد که فرهنگ را از منظر مولفه های رفتاری کارکنان و تأثیرپذیری فرهنگ سازمان از آن مورد بررسی قرار می دهد.

در این تعریف می توان گفت: “فرهنگ سازمانی مجموعه ای از مفروضات مشترک است که سازمان آن را به عنوان رفتار مناسب در موقعیت های مختلف می داند و به کمک آن سعی می کند افراد و مجموعه را هدایت کند. فرهنگ سازمانی بر نحوه برخورد افراد و گروه ها با یکدیگر، مشتریان و ذینفعان تأثیر می گذارد.

در دنیای کسب و کار برای فرهنگ کسب و کار از اصطلاحات دیگری مانند : “فرهنگ محیط کار” و “فرهنگ کسب و کار” نیز استفاده می شود.

دسته بندی فرهنگ سازمانی 

براساس مطالعات Robert E. Quinn و Kim S. Cameron از دانشگاه میشیگان، 4 نوع فرهنگ سازمانی وجود دارد:

  • فرهنگ مبتی بر دسته و گروه : در این نوع از فرهنگ که شباهت زیادی به فرهنگ خانوادگی دارد، اعضا بر آموزش و پرورش و کمک به یکدیگر در انجام کارها تمرکز دارند.
  • فرهنگ پویا و نوآورانه : در این نوع از فرهنگ تمرکز عمده ی رفتاری بر ریسک پذیری و نوآوری و اولویت انجام کارهاست.
  • فرهنگ مبتنی بر بازار : این فرهنگ با اولویت تمام شدن کارها و تمرکز بر رقابت و کسب دستاوردها و رسیدن به اهداف شکل می گیرد.
  • فرهنگ مبتنی بر سلسله مراتب : این فرهنگ با تمرکز بر کارایی و ثبات و انجام کارها و رعایت سلسله مراتب شکل می گیرد.

در بین انواع مختلف فرهنگ سازمان نمی توان گفت کدامیک درست است و کدامیک مناسب نیست. اما رفتارهایی که با فرهنگ یک مجموعه تطابق نداشته باشد، به مرور باعث لطمه خوردن به بدنه ی سازمان و پدید آمدن مشکلات فراوان می شود. 

فرهنگی را می توان درست خواند که متناسب با جهت و استراتژی یک سازمان باشد و بتواند مسائل و چالش های مختلف در زمان های مختلف را پاسخگو باشد. در حال حاضر از مجموعه هایی که در زمینه ی فرهنگی مشکلات با مشکلات زیادی رو به رو هستند، می توان به استارتاپ ها اشاره کرد. گروهی از افراد با تخصص های مختلف براساس به ثمر رساندن یک ایده گرد هم جمع شده و شروع به کار می کنند. هریک از این افراد فرهنگی متفاوت دارند و ممکن است به تیم خود نیز آن را منتقل کنند. عموماً در استارتاپ ها نبود یک فرهنگ واحد بسیار به چشم می خورد. اگر می خواهید نواقص فرهنگی مجموعه خود را بهتر بشناسید و در صدد رفع آنها برآید می توانید از تیم مشاوره آیفوبل کمک بگیرید.

پیشنهاد آیفوبلی:

چرا احترام به حقوق کارمندان منجر به پیشرفت کسب و کار می شود

شکل گیری فرهنگ سازمان و ایجاد ارتباط آن با مجموعه

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

نوزده + هفت =

بدون دیدگاه