زبان بدن و تأثیر آن در مذاکرات

زبان بدن و تأثیر آن در مذاکرات

زبان بدن، گونه ای از توانایی های ذهنی-جسمی افراد برای برقراری ارتباطات غیر کلامی است. انسان به صورت ناخودآگاه کلیه این نشانه ها را ارسال کرده و دریافت می نماید. از طریق زبان بدن می توان بخش هایی از پازل را برای شناخت شخصیت دیگران در کنار هم گذاشت. این ابزار از جمله مهم ترین ابزارهای ارتباطی بوده که مدیران و رهبران کسب و کارهای مختلف باید از آن به بهترین نحو استفاده کنند. با وجود اینکه زبان بدن همیشه ناگفته باقی می ماند، به راحتی می توان مطالب زیادی را در ارتباط با احساسات و عقاید شما و دیگران از آن استنباط کرد.

باید توجه داشت که ممکن است سیگنال زبان بدن، با هدفی فراتر از برقراری از ارتباط صورت گیرد. لذا شنونده هوشیار باید هر دوی این مطالب را مدنظر قرار دهد. یعنی فرستنده سیگنال با وضوح بخشیدن به سیگنال های خود سعی در تأکید به آنچه مدنظرش است دارد. حال آنکه یک شنونده ساده تصور می کند تنها در حال شنیدن سخنان فرد مقابل است. این در حالی است که شنونده به شدت تحت تأثیر زبان بدن گوینده قرار می گیرد و خود از آن نا آگاه است.

در واقع زبان بدن همان ارتباط های بیان نشده و غیر شفاهی است که ما از انواع آن در برخورد با سایرین استفاده می کنیم و همانند آینه ای است که آنچه را دیگران در پاسخ به الفاظ و اعمال ما فکر می کنند به ما نشان می دهد. زبان بدن، کلیه حرکت ها، رفتارها و سایر نشانه های جسم ما را شامل می شود.

آیا باور می کنید که در زندگی واقعی، 55% از پیغام هایی که ما به دیگران انتقال می دهیم از طریق زبان بدن بوده و 45% مابقی توسط روابط کلامی انجام می شود. جالب است بدانیم که از این 45%، معادل 38% مربوط به لحن صدای ماست و تنها 7% مربوط به کلمه هایی است که انتخاب می کنیم!! توانایی افراد در بکار گیری مثبت زبان بدن و خواندن افکار دیگران از طریق زبان بدن آنها، وجه تمایزی بین آنهاست که می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت پیشرفت و توسعه کلی شخصیت مورد استفاده قرار گیرد. تصور کنید که با داشتن چنین قدرتی که هنوز همگانی و رایج نشده است، چه تأثیر مثبتی می توانید بر کار، تجارت، شغل و حتی عشقتان بگذارید! این ابزاری است غیر کلامی و بیان نشدنی برای دستیابی به یک زندگی موفق.

زبان بدن در مذاکرات

ما در هر برهه از زندگی خود به صورت ناخودآگاه از هنر گفتگو استفاده می کنیم. مکالمه ها و مذاکره ها هر روزه در زندگی ما انجام می شود، مانند چانه زدن با کاسب محل، مذاکره کردن برای گرفتن ترفیع بهتر در کار… .آیا باور می کنید که تقریباً در کلیه مراحل ذکر شده، در حال استفاده از زبان بدن هستید؟

در مذاکره های اساسی در کسب و کار و … زبان بدن از جنبه های بسیار مهم است. درک معنای حرکت های بدن رقیب و استفاده درست از حرکت های بدن خود، تفاوت عمده بین موفقیت و ناکامی در روند مذاکره را رقم می زند.

اولین قدم برای استفاده از زبان بدن در یک مذاکره، زمانی آغاز می شود که وارد اتاق مذاکره می شوید. با تمرکز بر جسم آنها، مراقب زبان بدن آنها نیز باشید. وقتی در این زمینه توانا شدید، بهتر می توانید گوش دهید و مطالب را دریافت کنید و بهره برداری مناسبی از مذاکره داشته باشید.

بر سر میز مذاکره، هر فرد خودش جایگاهی را برای خود ایجاد می کند و قلمرو خود را تعیین می کند. در تمرین های تجارتی، افراد رده بالاتر در جایگاهی بالاتر می نشینند و این در واقع از طریق سایرین به آنها اعطا می شود. در میز مذاکره، اولین حرکت، بیشترین تأثیر را دارد. درست مثل بازی شطرنج، که اگر با مهره ی سفید بازی کنید شانس بیشتری برای بُردن دارید و حرکت بعدی حریف و باقی بازی، همه و همه به آن حرکت ابتدایی وابسته اند.

بنابراین، حرکتی که خوب، قاطع و استوار و محاسبه شده است انجام دهید. با زبان بدنی مثبت شروع کنید. اشتیاق خود را به مذاکره انعکاس دهید. با صداقت بر چشمان دیگران نگاه کنید. چشمان شما دریچه ای به روح تان هستند. اگر ارتباط چشمی را نمی توانید حفظ کنید، سایرین گمان می کنند شما در حال پنهان کردن چیزی هستید و یا صداقت ندارید!

محکم دست بدهید! دست طرف مقابل را محکم به دستتان بگیرید ولی آن را فشار ندهید. تصور اشتباه آن است که همه گمان می کنند در زمان دست دادن باید دست طرف مقابل را فشار دهند. این عمل پیشنهاد نمی شود. دست طرف مقابل را یک بار، آن هم هنگامی که مستقیماً در چشمانش نگاه می کنید، بفشارید. فشردن دست آن هم یک یا دو بار، نشان دهنده ی علاقه و سر زندگی است، ولی افزون بر آن، ممکن است باعث ناراحتی طرف مقابل شود.

در حین مذاکره، حرکتهای بدن مذاکره کنندگان را تحت نظر داشته باشید. به اینکه دیگران به آنچه می گویید علاقمند هستند یا نه، آیا به سخنان شما شک کرده اند، و یا در حال آماده شدن برای پذیرفتن هر چه بیشتر نظرات شما هستند، و یا اینکه دروغ می گویند یا نه، توجه زیادی داشته باشید.

هوشیار باشید تا از این علائم به درستی بهره بگیرید. علاوه بر این، حواستان به حرکتهای خودتان نیز باشد. ممکن است بدون آنکه خود متوجه باشید، علائمی از استرس و اضطراب داشته باشید و مذاکره کنندگان (که ممکن است بر زبان بدن آگاه باشند) از این شرایط سوء استفاده کنند.

پیشنهاد آیفوبلی: 

3 اشتباه رایج زبان بدن که شما را غیرحرفه ای نشان می دهد!

0

دیدگاه شما

15 − 8 =

بدون دیدگاه