نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست وچگونه محاسبه می شود؟

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود

نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment – ROI در حال حاضر مورد توجه بسیاری از کسب و کارهاست. همچنین سرمایه گذاران نیز براساس این نرخ حاضر به ریسک سرمایه گذاری می شوند و یا کلاً از سرمایه گذاری منصرف می شوند. بنابراین باید بدانیم که در کسب و کار خودمان این نرخ چگونه محاسبه شده و بیانگر چه مواردی است. در این مقاله این شاخص مهم را باهم بررسی می کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

در تعریف کلی ROI می توان گفت: نرخ بازگشت سرمایه نسبتی است که میزان سود حاصل از یک سرمایه گذاری را به صورت درصدی از هزینه های اولیه محاسبه می کند. هر هزینه ای که کسب و کار برای تبلیغات یا خرید و … انجام می دهد باید توجیه اقتصادی داشته و تبدیل به سود شود. در غیر این صورت بقای کسب و کار در خطر خواهد بود. بنابراین خصوصاً کسب وکارهای کوچک تر باید نرخ بازگشت سرمایه خود را به سرعت حساب کنند.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

اگر هزینه ها را از درآمد کل کم کرده و بر میزان سرمایه تقسیم کنیم، نرخ بازگشت سرمایه بدست می آید. در پایان این عدد اگر در 100 ضرب شود درصد بازگشت سرمایه بدست می آید.

 

نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment) ROI) چیست وچگونه محاسبه می شود؟

 

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بنظر ساده می آید اما محاسبات آن پیچیدگی های خاص خود را دارد. از جمله پیچیدگی های محاسبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشتری ممکن است بعد از دیدن تبلیغ شما و خرید کالا یا خدمت، آن را به دیگران نیز معرفی کند، به این ترتیب بازاریابی دهان به دهان نیز به شما کمک می کند. اما در نظر گرفتن نرخ بازگشت سرمایه در چنین شرایطی سخت خواهد بود.
  • ردیابی و تأثیر برخی از روش های تبلیغاتی چندان ساده نیست. در واقع شما فرضاً برای تبلیغات تلویزیونی هزینه می کنید اما به سختی می توان مشاهده کرد که چند نفر از این طریق به سمت برند شما هدایت شده اند.
  • علاوه بر هزینه از کارمندان نیز وقت صرف شده و این مورد شاید لازم باشد در نظر گرفته شود.
  • اگر چند راه بازاریابی همزمان باهم پیدا شود، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه سخت تر می شود.

در هرصورت اگر نرخ بازگشت سرمایه مثبت باشد، برای کسب و کار امری مثبت تلقی می شود. از طرفی هم واضح است که هرچه نرخ بازگشت سرمایه عدد مثبت بزرگتری باشد، برای کسب وکار بهتر است. تنها نکته ی مهمی که باید درنظر گرفته شود، این است که این مقدار از بازگشت سرمایه در چه بازه زمانی بدست می آید و آیا ارزش دارد که آن دسته از کارها صورت بگیرد یا خیر؟

 

پیشنهاد آیفوبلی:

تأمین سرمایه برای کسب وکار های نوپا

سرمایه گذاری ریسک پذیر(venture capital) چیست؟

0

دیدگاه شما

16 − نه =

بدون دیدگاه