۱۴ گزارش مهم سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)

mis report - 14 گزارش مهم سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)

این مقاله به بررسی 14 گزارش MIS مورد نیاز برای ارزیابی سیستم های عملکردی مختلف می پردازد. برخی از گزارش ها عبارتند از: 1. گزارش فروش 2. بودجه 3. گزارش تولید 4. گزارش جریان نقدی 5. بیانیه جریان دارایی 6. گزارش سود بودجه واقعی 7. گزارش استفاده از ماشین و… .

 • 1) گزارش فروش

این گزارش توسط واحد های بازاریابی و فروش تهیه شده و در آن تجزیه و تحلیل کامل فروش محصولات مختلف در نواحی مختلف بررسی می شود. این تجزیه و تحلیل ها براساس ارقام بودجه و فروش دقیق محصولات انجام می گیرد و واریانس فروش و دلایل آن را نشان می دهد.

 • 2) گزارش بودجه

در کسب و کارها چندین نوع بودجه وجود دارد. به طور مثال می توان به بودجه درآمد و بودجه، بودجه تولید، بودجه نقدی و… اشاره کرد. گزارش بودجه جزییات فراوانی را دربرمی گیرد.

 • 3) گزارش تولید

این گزارش توسط بخش تولید براساس اهداف تولید و نگرانی ها و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد، تنظیم می شود. همچنین در این گزارش تفاوت های بین تولید بودجه و دستاوردهای واقعی نیز مطرح می شود.

 • 4) گزارش گردش نقدینگی

این گزارش شامل ارقام مربوط به جریان نقدی و خروج پول نقد در طول دوره عملیات می شود. همچنین منابع مالی مورد استفاده نیز باید در این گزارش ذکر شود.

 • 5) گزارش گردش سرمایه

این گزارش توسط واحد حسابداری بر اساس وضوح منابع مختلف و منابع مالی و کاربردهای آن در دوره های مختلف و نگرانی های مرتبط با آنها ساخته می شود.

 • 6) گزارش بودجه و سود واقعی

این گزارش در بخش حسابداری تهیه شده و به وضوح ارقام سود و درآمد واقعی و نگرانیهای مربوط به آن را در یک دوره مشخص، بیان می کند. همچنین دلایل کاهش یا افزایش میزان واقعی سود را نیز مطرح می کند.

 • 7) گزارش استفاده و بهره برداری از ماشین آلات

این گزارش توسط مدیر اجرایی  کارخانه در بخش تولید تهیه شده است. در چنین گزارشی به وضوح جزئیات میزان ساعت استفاده از ماشین برای کارهای مختلف و مدت زمانی که دستگاه بیکار باقی می ماند، دیده می شود.

 • 8) گزارش حسابرسی مالی

گزارش صورت حساب سود و زیان منابع مهمی برای ارائه اطلاعات مالی هم به سهامداران و هم دولت و سازمان های مالیاتی و سایر طرف های ذیربط باید ارائه شود.

 • 9) گزارش زمان بندی

این گزارش با استفاده از زمان های ثبت شده در واحد تولید در تایم شیت ها نشان می دهد که کارگران و منابع چه مقدار مشغول به کار و استفاده بوده و زمان بیکاری آنها به چه صورت است.

 • 10) گزارش خسارت های غیرعادی

این گزارش توسط بخش تولید ارئه شده و نشان دهنده افزایش هزینه های محصول ناشی از شرایط غیر طبیعی در زمینه های مختلف مثل تهیه مواد اولیه، کار و… است.

 • 11) گزارش هزینه ها

این گزارش را واحد های مختلف تنظیم می کنند. مثلاً واحد تولیدی، واحد اداری و … . زیرا این واحد ها نوع و میزان هزینه های متفاوتی با یکدیگر داشته و هر واحد بهتر می تواند گزارش دقیق هزینه های خود را ارائه کند.

 • 12) گزارش های آماری

برای تصمیم گیری ها و کنترل موارد مختلف در مجموعه به چندین نوع گزارش و اطلاعات آماری نیاز هست. که از واحدهای مختلف و منابع مختلف این اطلاعات دریافت و گزارش ها تولید می شود.

 • 13) گزارش ثبت سفارشات

این گزارش توسط واحد بازاریابی و فروش تهیه می شود. این واحد ها شرایط و تعداد و نوع چیزهایی را که سفارش فروش برایشان دارد و اطلاعات مربوط به آن را در قالب یک گزارش تهیه می کنند. تا بتوان نسبت ظرفیت تولید و سفارشات در راه را محاسبه کرد.

 • 14) سایر گزارشات

MIS می تواند از بسیاری از گزارش ها و اظهارات علاوه بر موارد ذکر شده در بالا استفاده کند. این گزارش ها می توانند شامل  میزان تولید روزانه، مقدار مصرف روزانه مواد اولیه، گزارش ارزش سهام و… باشد.

 

پیشنهاد آیفوبلی:

سیستم مدیریت اطلاعات MIS چیست؟

 

۶ دسته بندی کلی سیستم های اطلاعاتی

0

دیدگاه شما

نوزده + 7 =

بدون دیدگاه