شرکت مسئولیت محدود یا LLC چیست؟

شرکت مسئولیت محدود یا LLC چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)  که به اختصار LLC هم به آن می گویند، نوعی ساختار کسب و کار است که ویژگی های مالکیت انحصاری و شرکت را با هم دارد. شرکت با مسئولیت محدود واجد شرایط نپرداختن مالیات همانند مالکیت انحصاری و شرکت است اما همانند یک شرکت، مسئولیت مالکان را نیز محدود می نماید.

در حالی که شرکت با مسئولیت محدود یک نهاد مجزا تلقی نمی گردد، شرکت مالیات نمی پردازد و یا زیان نمی پذیرد. در عوض، مالکان که باید سود و زیان بر بازده مالیات بر درآمد شخصی شان را گزارش کنند، این کار را انجام می دهند. با این وجود، اعضای شرکت با مسئولیت محدود، در نتیجه عنوانِ با مسئولیت محدود، درست همانند شرکت ها، از مسئولیت های شخصی مصون هستند.

شرکت ها با مسئولیت محدود در کل 50 ایالت و بخش کلمبیا شناخته می شوند. در بیشتر ایالت ها هر نوع کسب و کاری می تواند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهد در حالی که ممکن است طبق بعضی از قوانین حداقل دو عضو برای تشکیل یک شرکت لازم باشد.

مزایای یک شرکت با مسئولیت محدود

 اعضای یک شرکت با مسئولیت محدود در برابر مسئولیت مصونیت دارند. آنها نمی توانند مسئول زیان ها، بدهی ها و اعتبار تجاری شرکت باشند و آنها نمی توانند دارایی های شخصی خود ( مانند خانه و یا ماشین) را از بدهکاران بدست آورند.

_ شرکت ها با مسئولیت محدود در انتخاب هر شکل از توزیع سود آزاد هستند و ضرورت ندارد که توزیع سود به نسبت مالکیت بین اعضای مختلف صورت گیرد.

_شرکت ها با مسئولیت محدود ضرورت قانونی برای انجام جلسات رسمی، نگهداری صورتجلسه جلسات و یا ثبت تصمیمات ندارند.

_از امتیازات مشابه یک شرکت، بدون انجام تشریفات تشکیل شرکت، برخوردار است.

_اصول نپرداختن مالیات اعمال می شود و خود شرکت مالیات نمی پردازد مگر اینکه بخواهد با آن همانند یک شرکت معمولی رفتار شود. اعضای شرکت کلیه سودها، زیان ها و هزینه های شرکت را محاسبه می کنند. اعضاء باید درآمدها را در بازده مالیات فردی نشان بدهند و متعاقباً مالیات ها را بپردازند. این امر از دوبار پرداخت مالیات از طریق پرداخت مالیات شرکت همراه مالیات بر درآمد فردی جلوگیری می کند.

معایب یک شرکت با مسئولیت محدود

 هرچند امتیازات عمدتاً به نفع کسب و کارهای کوچک است اما ممکن است جنبه های خاصی از شرکت با مسئولیت محدود نامطلوب باشد. چنین چیزی برای سازمان های بزرگتر مصداق دارد. برخی از معایب یک شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

_ شرکت ها با مسئولیت محدود عمر محدودی دارند و وقتی که یکی از اعضای شرکت فوت می کند و یا شرکت با ورشکستگی روبرو می شود معمولاً منحل می گردد.

 _شرکت ها با مسئولیت محدود نمی توانند عمومی باشند. چون سهام یا سهامدار ندارند. به همین دلیل، انتشار سهام به کارکنان از طریق گزینه های موجود امکان پذیر نمی باشد.

 _ حتی با وجود اینکه کار دفتری و مشکلات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود به میزان قابل توجهی کمتر از یک شرکت است اما تشکیل آن با این حال پیچیده تر از یک شراکت یا مالکیت انحصاری است.

 

پیشنهاد آیفوبلی : 

تأمین سرمایه برای کسب وکار های نوپا

0

دیدگاه شما

1 × دو =

بدون دیدگاه