رضایت کارمند یا ESAT چیست؟

یکی از مفاهیم کمتر شناخته شده در دنیای کسب و کار امروزی “رضایت کارمند یا Employee Satisfaction – ESAT است. شاید با شنیدن این اسم به یاد رضایت مشتری Customer Satisfaction – CSAT افتاده باشید. از نظر معنایی هم هر دو با یک مفهوم اما برای دو گروه مختلف استفاده می شود. تعریف کلی Employee … ادامه خواندن رضایت کارمند یا ESAT چیست؟