درباره ما

information for better life

بر هیچکس پوشیده نیست که دنیای کسب و کارهای امروزی دستخوش تغییرات بسیاری گردیده و همان طور که مشتریان روزبه روز خواسته های بیشتر و متنوع تری پیدا می کنند بازار نیز درحال تغییر و تطبیق خود با این تحولات است. سازمان ها و شرکت هایی که بتوانند خود را با این تغییرات همراه کنند، می توانند سهم بیشتری از بازار را بدست آورند.

به عنوان تیمی که مدت هاست در زمینه ارزیابی عملکرد و بهبود فرآیندها و پروسه های کاری و کارآفرینی شرکت ها فعالیت کردیم، می توانیم مدعی این موضوع باشیم که بهینگی و بهبود عملکرد در کسب و کار ها میسر نخواهد شد مگر با تغییر رفتار ها و الگوهای قدیمی سازمانی و مدیریتی.

این مهم تیم آیفوبل را برآن داشت تا با نگاهی نو و در عین حال ساده به بررسی نواقص و نگاه های کهنه و منسوخ مدیریتی و سازمانی بپردازد تا با اصلاح الگوی رفتاری و مدیریتی سهمی در بهبود سیستم سازمانی موجود داشته باشد و آن را شعار خود قرار دادیم : “دانشی برای زندگی بهتر : Information For Better Life” .

قطعاً همانطور که شما می دانید و ما هم به آن اعتقاد داریم مدیریت و دانش های مدیریتی مانند سایر علوم، زنجیره ای بی پایان از داده ها و آزمون و خطاهاست و به روز بودن مقالات آیفوبلی هم تأییدی بر این مهم می باشد.

شایان ذکر است، خدمات مشاوره ای آیفوبل همواره در دسترس شماست و این تیم از هر فرصتی برای کمک به سیستم ها مخصوصاً استارتاپ های نوپا ( فارغ از هر گونه بحث هزینه) استقبال خواهد کرد .

تیم آیفوبل، کمک به سیستم های نوپا را افتخاری برای خود می داند.

پس با ما در تماس باشید…

تماس با ما